top of page

Warwick Schiller summit 2024

 Under våren 2023 blev Emelie inbjuden till Warwick Schillers podd Journey on. Du kan lyssna på avsnittet här. 

Warwick bjuder varje år in till samtal med poddgäster i en "summit", där man kan delta som fysisk eller digital publik. Under 2024 är det två tillfällen där Emelie Cajsdotter kommer att delta i dessa summits.  

Här kan du läsa mer om de andra presentatörerna samt köpa biljetter. 

New year greeting bild.png

Fristäderna Friskeröd & Surtung

Friskeröds gård är idag hem för cirka 160 djur, varav 65 hästar. Själva gården Friskeröd utgör vinterbostad, men för att kunna hålla så här många djur krävs större arealer. Därför arrenderas ett antal beteshagar i ett större område kring gården. Djurhållningen på Friskeröd utgår från att ge respektive art så naturliga förutsättningar som möjligt. För att på så vis kunna läka och leva ett liv i frihet och utan krav på anpassning till människans behov.

Verksamheten har sedan begynnelsen drivits helt ideellt, utan vinstsyfte. Kostnaderna täcks till största del av donationer och fadderskap. Allt vardagligt arbete med djuren sker ideellt, i samarbete med ett team av hovvårdare, veterinär och annan expertis - i samråd med länsstyrelsen. 

Sedan 2 oktober 2023 är också gården Surtung en del av fristaden. 

Bild betesbilaga 2022.png

Höfadder

Bidrag till maten för djuren

Verksamheten på Friskeröd och Surtung drivs helt ideellt och med donationer. Som höfadder donerar du valfri summa varje månad, pengarna går oavkortat till foder och andra basala förnödenheter för djuren på fristäderna.  Som Höfadder får du varje månad ett nyhetsbrev "Höfadderutskick" och du blir automatiskt medlem i den ideella föreningen Friends of Mio.  Vill du läsa ett Höfadderutskick? Klicka här!

matthew-smith-Rfflri94rs8-unsplash.jpg

Akademi Friskeröd 

Fysiska & digitala kurser 

2018 startade hästarna på Friskeröds djurfristad en skola för empatisk samexistens.

 

I år öppnade vi upp för internationella elever på de fysiska kurserna. Kurserna som hålls på plats under 2025 är nu öppna för ansökningar. 

Det finns nu också möjlighet att delta i en digital internationell kurs i åtta delar. Kursen innefattar både live Zoom-möten som inspelat material.

Betesbilaga 2023.png

Bibliotek

Poddar & ett urval av Höfadderutskick

I vårt bibliotek kan du helt kostnadsfritt ta del av poddar på både engelska och svenska samt ett urval av Höfadderutskick.

bottom of page