top of page

En säker plats för djur, natur & människa

Möjligheten till den här föreningens existens började när Emelie Cajsdotter som 11-åring mötte en folkilsken ponny vid namn Pyret. Drömmen om att skapa en plats där människan kan möta andra arter på ett icke-hierarkiskt sätt, i samsyn, började ta form. Den nästan 40 åriga resan har nu vuxit in i nästa fas.

Vill du vara med och säkerställa att den här platsen kan få fortsätta finnas?

Vi tar tacksamt emot donationer till vårt bankgrio 5971-0525 eller via Swish 123-333 04 04, märk ditt bidrag med GÅVA. 

Friskeröds gård & Friends of Mio

Friskeröds gård är idag hem för cirka 160 djur, varav 65 hästar. Själva gården Friskeröd utgör vinterbostad, men för att kunna hålla så här många djur krävs större arealer. Därför arrenderas ett antal beteshagar i ett större område kring gården. Djurhållningen på Friskeröd utgår från att ge respektive art så naturliga förutsättningar som möjligt. För att på så vis kunna läka och leva ett liv i frihet och utan krav på anpassning till människans behov.

Verksamheten har sedan begynnelsen drivits helt ideellt, utan vinstsyfte. Kostnaderna täcks till största del av donationer och fadderskap. Allt vardagligt arbete med djuren sker ideellt, i samarbete med ett team av hovvårdare, veterinär och annan expertis - i samråd med länsstyrelsen. 

Den ideella föreningen Friends of Mio bildades den 21 december 2022 med syfte att samla in pengar för att kunna säkra betesmarker för dessa djur på ett långsiktigt hållbart sätt. På så vis kan verksamhetens fortlevnad säkras, därmed kan fler djur erbjudas läkning och ett livslångt hem.

Stadgarna för föreningen hittar du här

Regelverk för hur vi hanterar pengar hittar du här

DSC_0025 (2)_edited.jpg

Emelie Cajsdotter

Fristaden Friskeröds grundare

Emelie Cajsdotter grundande Friskeröd 1995, och har sedan dess varit ansvarig för verksamheten på gården. Hon bor på gården tillsammans med sin familj och ca 160 djur. Emelie koordinerar arbetet med att ta hand om alla djuren på gården, till sin hjälp har hon ideella arbetskrafter och höfadderskap som täcker kostnaden för grovfoder för alla djur. Emelie är utbildad homeopat, men är framför allt en storyteller, med syfte att sprida andra arters budskap till människor genom berättelser. 

 

Hon har rest över hela världen, och utbildat sig och arbetat på många olika platser, såsom Jordanien och Nya Zeeland.
 

Sedan ett antal år finns det möjlighet att ta del av olika kurser hos Emelie där andra arter står för innehållet. Hittills har hundratals människor tagit del av det andra arter har att lära oss. Väntelistan är lång, ytterligare hundratals står på kö till de olika kurserna.  
 

Emelie har skrivit tre böcker, Zander och tiden, Alla kungens hästar och Det sjunger i gräset. Hon har varit med i SVT:s serie Flocken och varit delaktig i Mio-podden. 

Lyssna till Emelie när hon berättar om sina äventyr runt om i världen. 

Läs mer om Friskeröd och Emelie på hennes hemsida.
 

Styrelsen för Friends of Mio

Övriga roller

Emelie Cajsdotter

Valberedning (sammankallande)

Mia Holm

Valberedning

Stina Baldinger

Revisor

bottom of page