top of page

Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att handla i vår webbshop eller anmäla dig som medlem till oss godkänner du hanteringen av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

 

Reviderad 2023-09-29.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft inom EU i maj 2018.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Friends of Mio behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig som medlem, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, deltar i undersökningar, lämnar uppgifter eller söker kontakt med oss eller i annat ärende via hemsidan eller per e-post.

När du besöker vår hemsida genereras cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Vi använder cookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår hemsida.

 

Vi samlar därför in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare.

 

Du kan i de flesta fall på egen hand hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare genom att gå in på dina webbläsar-inställningar. Du kan till exempel ställa in din webbläsare till att blockera alla cookies eller endast acceptera vissa typer av cookies. Observera dock att detta kan medföra att vår webbplats inte fungerar som den ska eller att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för dig.

För vilket syfte samlas personuppgifterna?

Din personliga information används endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. 

  • Behandling av personuppgifter i samband med medlemskap eller utbildning. Vid anmälan till Friends of Mios medlemskap och kursverksamhet samlar vi in och behandlar personuppgifter; namn, e-post. Laglig grund: Fullgörande av avtal.

  • Behandling av personuppgifter i samband med beställning i webbshopen. Vid beställning av trycksaker krävs uppgift om namn, e-post och adress för att säkerställa korrekt leverans samt som underlag för fakturering. Laglig grund: Fullgörande av avtal.

  • Information från Friends of Mio. Dina personuppgifter kan komma att användas för att informera om kommande utbildningar och konferenser eller om nya trycksaker. Du kan när som helst meddela oss på info@friendsofmio.com att du inte önskar få mer information. Laglig grund: Intresseavvägning.

 
Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver det, dvs. så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen, eller om ytterligare lagring krävs för fullgörande av företagets rättsliga förpliktelser.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

 
Användning av personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt för Friends of Mio att använda personuppgiftsbiträde överförs endast dina personuppgifter för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Friends of Mio har samlat in uppgifterna.

 
Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du har vidare rätt att få tillgång till personuppgifterna. Dessutom kan du begära korrigering av felaktiga uppgifter, begränsning av uppgifter eller i vissa fall radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss eller på ditt samtycke har du rätt att begära att få uppgifter som du själv har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@friendsofmio.com

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Giltighetsdatum för denna integritetspolicy finns i början av texten.

Bild flocken.JPG
bottom of page