top of page

Akademi Friskeröd

Vi lever i en tid där man till stor del värdesätter prestation, resultat, framgång och utveckling. Men man hör sällan djur, växter och andra livsformer tala om dessa saker. Deras längtan tycks uteslutande handla om att uppnå en högre grad av närvaro. Många djur talar om vikten av att bidra till att förändra människans medvetande. Vi är en ung art, som fortfarande söker efter vår plats i ett större sammanhang. Av andra arter beskrivs vi ofta som separata, eller till och med isolerade. Det är som om vi omgärdas av en glömska, som ett tomrum. I detta vakuum uppstår en självcentrering. Det är som om vi ännu inte har bestämt oss. Är vi singulära varelser, som överlever genom inbördes konkurrens? Eller vågar vi ta steget, ut i det okända, och överlämna oss till något större? Vi tycks vara den enda art, som medvetet kan välja ett destruktivt beteende i förhållande till helheten. Vi behöver all hjälp vi kan få. Både vad det gäller vår egen och andra arters överlevnad. Men också för att minska det lidande som skapas i kölvattnet av girighet, personlig vinning, och våra till synes omättliga behov av bekräftelse. En motkraft till allt detta är utvecklandet av vår empatiska förmåga. Något som kräver enträgen och långsiktig övning.

På Friskeröd finns det möjlighet att öva på just vår empatiska förmåga på olika typer av kurser. Arbete pågår just nu att ta fram en portal där alla kurser samlas, Akademi Friskeröd. Tills den är på plats kan du läsa om ett urval av kurserna här nedan. 

Akademi Friskeröd kommer att drivas separat från föreningen Friends of Mio, den ideella föreningens syfte är bara att samla in pengar för att förvärva och förvalta mark, inte driva någon kursverksamhet. Därför hanteras alla kurser på en separat plattform https://www.miothewayofcompassion.com/ det är Emelies företag som hanterar kurserna och det skattekniska kring det. 

bottom of page